Korelle helpt organisaties te doen veranderen, slimmer te werken
en de cliënttevredenheid te verhogen.
Uitgangspunt voor onze werkwijze is de Lean filosofie. Korelle begeleidt
transitie-, ontwikkel-, verander- en verbetertrajecten op:
leiderschap, strategie, processen, cultuur en producten/diensten.